หนุ่มคนตรงนี้ลาออกขนมจากธุรกิจด้วยอูปลักเลเล่ 1 ร่างกาย พร้อมทั้งเงินเก็บอีก 2,000 พระบาท พร้อมด้วยกรณีแห่งหลงเสน่ห์ที่เสียงดนตรี ซินแสโปเข้ายาพ้นหาญกล้าที่จะรบราฆ่าฟันกับความไม่รู้ ไม่มีเงินยุคปัจจุบันมีสตางค์ดองขนมจากภารกิจตรงนี้ 1,500,000 เท้าใน 4 ชันษา เจ้าเอ็งจะครอบครองอธิปตัวเองเพราะว่าเทปนี้ได้มาหรือไม่ เชิญฟังครับผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *